2 thoughts on “catopsilia pomona-flock_resize

  1. Ki bukane Appias paulina? Btw, ak njaluk ukuran gedene dong kang… Arep tak lebokke ng artikel
    **la mboh yo, aku kadang sik bingung mbedake. lek rumangsaku si A. paulina, tapi kok foto2ku neng fobi dileboke C. pomona yo?

    • Iya, hampir semua individu (sing ketok utuh), menurutku punya ujung sayap atas yang menyempit. Kurang lebar kalo untuk pomona…

      Sing ng fobi wis tak komengi… Oiya, suwun foto-fotone… 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s